U dient de volgende fouten te corrigeren alvorens u verder kunt gaan:

Object gegevens:

Extra objectdelen:

Hieronder kunt u aangeven of het object nog extra woningdelen bezit. Selecteer het type woningdeel, vul de gegevens in en klik op "Opslaan".

Eerdere taxaties van de woning:

Hieronder kunt u een oudere taxatiewaarde van de woning opgeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een oude taxatiewaarde uit een taxatierapport en een eerder getaxeerde WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken). U kunt beide taxatiewaarden opvoeren voor de waardering.


Taxatiewaarde
WOZ-waarde
dd-mm-jjjj