De waarde van een woning is nooit exact te bepalen. Koopsommen van identieke woningen zijn doorgaans niet gelijk. Twee verschillende taxateurs taxeren eenzelfde woning op verschillende waardes. Naast waardebepalende factoren spelen namelijk ook andere factoren mee bij de vaststelling van de uiteindelijke transactieprijs. Hierdoor ontstaan bandbreedtes waarbinnen een transactieprijs en een waarde goed op elkaar aansluiten.

Een gemiddelde bandbreedte bedraagt 12% tot 14%. Deze bandbreedte correspondeert met een driesterrenwaardebepaling in de woningwaardecheck. Dit betekent dat de bepaalde waarde kan afwijken van de hoogte van de koopsom.