Wanneer uw woningtype niet exact in de lijst terug te vinden is, kies dan het woningtype waar de te taxeren woning het meest op lijkt.