Als u een oude WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) wilt invullen dient de datum van de taxatie de waardepeildatum te zijn en niet de toestandsdatum. De waardepeildatum staat in de beschikking en kan 1 jaar voor toestandsdatum liggen. Een WOZ-waarde van een woning op erfpachtgrond is niet geschikt als toetsing.