Het betreffende object wordt als monumemt beschouwd als op grond van de Monumentenwet het monument is aangewezen door de rijksoverheid, de provincie of de gemeente, of dat het op de nominatie staat om als monument aangewezen te worden.